Result 1: VRinHE eTOOLKIT

Able with Tech Tools VR App

Able with Tech Tools VR App

Описание
Приложението с VR по проект на Erasmus+ KA2 - Able with Tech Tools представя технологии, които са специализирани за облекчаване на социалните и комуникативните предизвикателства на учениците с аутистични проблеми (ASD), като играят важна роля за намаляване на бариерите пред ученето.