Result 1: VRinHE eTOOLKIT

ARTutor

ARTutor

Описание
ARTutor е образователна платформа с добавена реалност, разработена от изследователската лаборатория за Advanced Educational Technologies and Mobile Applications (AETMA) към International Hellenic University. ARTutor е достъпен безплатно за всички преподаватели и студенти по целия свят, за да им помогне да разработят технологично подобрени образователни материали и да подобрят образователните резултати и преживявания. Фокусът му е върху добавянето на цифрово съдържание към традиционни образователни книги и други текстове, с цел подпомагане на самостоятелното обучение на учениците и в крайна сметка подобряване на разбирането на материала.