Result 1: VRinHE eTOOLKIT

Labster

Labster

Описание
Виртуалните лаборатории са интерактивни научни симулации, които учениците изпълняват онлайн от личните си устройства. Всяка лаборатория поставя студентите в истински сценарии, където те трябва да прилагат знанията си за решаване на проблеми от реалния свят.