Result 1: VRinHE eTOOLKIT

Nanome – The Future of Molecular Design

Nanome - The Future of Molecular Design

Описание
Nanome е инструмент за вземане на решения за дизайн на лекарства. Интегрира инструменти, работни процеси и членове на екипа по целия свят. Този инструмент предлага глобално сътрудничество в реално време с помощта на виртуална реалност на целия процес от обща химия до откриване на фармацевтични лекарства.