Result 1: VRinHE eTOOLKIT

Phet Colorado simulations

Phet Colorado simulations

Описание
PhET симулациите са ангажиращи, интерактивни симулации, базирани на изследвания, които могат да се използват в K-12 и STEM обучение в колежа. PhET симулациите анимират това, което е невидимо за окото, използвайки графики и интуитивни контроли като манипулации с кликване и плъзгане, плъзгачи и радио бутони, за да помогнат на учениците визуално да разберат идеите.