Result 1: VRinHE eTOOLKIT

Result 1: eToolkit_BG

VRinHE eToolkit

Този раздел представя набор от 34 европейски добри практики, инструменти и отворени образователни ресурси за интегриране на VR/AR инструменти, приложения, игри, мобилни устройства, симулации и др. в практиките на преподаване и учене във висшето образование.