Result 1: VRinHE eTOOLKIT

REVEALING project

REVEALING project

Описание
Целта на проекта REVEALING е да създаде учебни среди за ВР, които могат да бъдат включени в учебните програми на висшите учебни заведения (ВУЗ). Тези среди ще наподобяват виртуални класни стаи, в които както студенти, така и преподаватели използват аватари, и ще показват учебния материал на урока в по-завладяващ и интерактивен начин. Освен това ще бъдат създадени 2 сценария за обучение, които ще бъдат състезания, подобни на видеоигри, провеждащи се в среди за ВР, които ще включват игрови образователни упражнения, които учениците ще трябва да решат, за да завършат успешно мисията.