Result 1: VRinHE eTOOLKIT

Virtual Reality in Higher Education: Application Scenarios and Recommendations_LV

Virtuālā realitāte

Virtual Reality in Higher Education: Application Scenarios and Recommendations

Apraksts:
Erasmus+ projekta "Virtuālā realitāte augstākajā izglītībā: pielietošanas scenāriji un ieteikumi" mērķis ir izpētīt virtuālās realitātes (VR) potenciālu augstskolu mācību procesā un atbalstīt pasniedzējus šīs tehnoloģijas izmantošanā. Projekta partneri ir izanalizējuši esošo situāciju ar VR tehnoloģiju izmantošanu augstākajā izglītībā un izstrādājuši inovatīvus pielietojuma scenārijus dizaina domāšanas darbnīcās.