Result 1: VRinHE eTOOLKIT

VRinSight

VRinSight

Apraksts:
"VRinSight" ir Eiropas akadēmisko aprindu un nozares partnerība, kas augstākās izglītības iestādēm piedāvā VR tehnoloģiju. No 2018. gada oktobra līdz 2020. gada septembrim VRinSight tika līdzfinansēta no programmas Erasmus Plus līdzekļiem. VRinSight partnerībā ir iesaistīti partneri no Vācijas, Austrijas, Spānijas, Somijas, Beļģijas un Kipras, nodrošinot reālu vērtību augstākajai izglītībai un Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.