Towards Routinely Using Virtual Reality in Higher Education_BG

Towards Routinely Using Virtual Reality in Higher Education

Описание
Изследователска статия, която разглежда три експериментални сценария за обучение за прилагане на VR във висшето образование.