Result 1: VRinHE eTOOLKIT

Towards Routinely Using Virtual Reality in Higher Education

Towards Routinely Using Virtual Reality in Higher Education

Описание
Изследователска статия, която разглежда три експериментални сценария за обучение за прилагане на VR във висшето образование.