VAM Realities State of the Art Technology Report_BG

VAM Realities State of the Art Technology Report

Описание
Докладите обсъждат някои основни термини, концепции и ключови проблеми на VR и AR , като предоставят актуална информация за техното състояние в три отделни глави: хардуер, софтуер и случаи на използване. Читателят, който се интересува от тези технологии, вероятно ще намери предоставената информация за полезна. Обикновено се приема, че читателят има поне основни технически познания, но не е проблем да разбере повечето от това, което следва.