Result 1: VRinHE eTOOLKIT

VAM Realities University Business Cooperation Handbook

VAM Realities University Business Cooperation Handbook

Описание
Този наръчник за сътрудничество между университетите и бизнеса на VAMR* е друг основен продукт на проекта VAM Realities. Той има за цел да разгледа как висшеите учебни заведения могат да подкрепят производствените МСП да приемат и интегрират XR технологиите успешно в своите бизнес операции. Следователно Наръчникът е насочен предимно към разработчиците на програми/учебни програми във ВУЗ, въпреки че глави 2 - 9 могат да бъдат използвани директно от ръководството и персонала на производствените МСП.