Result 1: VRinHE eTOOLKIT

Viral Skills

Viral Skills

Описание
Проектът Viral Skills е насочен към лица, участващи в обучението на възрастни, като обучители на възрастни, преподаватели и мениджъри на образованието в организации за продължаващо обучение. Той внася дигиталната ера на иновациите в сектора на образованието за възрастни и насърчава необходимите умения на обучителите на възрастни, които им позволяват да интегрират VR в своите предложения за обучение.