Result 1: VRinHE eTOOLKIT

Virtual Reality in Higher Education: Application Scenarios and Recommendations

Virtual Reality in Higher Education: Application Scenarios and Recommendations

Описание
Проектът по Еразъм+ „Виртуална реалност във висшето образование: Сценарии за приложение и препоръки“ има за цел да проучи потенциала на виртуалната реалност (VR) в университетското преподаване и да подкрепи преподавателите в използването на тази технология. Партньорите по проекта са проучили текущото състояние на VR във висшето образование, разработили са иновативни сценарии за приложение в семинари по дизайн мислене и са използвали прототипи на VR в реални курсове.