Result 1: VRinHE eTOOLKIT

VR SafeScaff

 VR SafeScaff

Описание
Обучителна платформа за виртуална реалност за обучение по безопасност на персонала в строителната индустрия е разработена от Университета за приложни науки във Видземе, като осигурява модерна и безопасна среда за обучение на работници на строителни обекти.
VR SafeScaff осигурява 3D завладяващо тренировъчно изживяване, което подобрява когнитивното усещане за околните възможности и предоставя на хората условия за учене чрез физическа рефлексна памет.