Result 1: VRinHE eTOOLKIT

VRinSight

VRinSight

Описание
VRinSight е европейско партньорство между академичните среди и индустрията, което предоставя технология с VR на висшите учебни заведения. VRinSight беше съфинансиран от програмата Еразъм Плюс от октомври 2018 г. до септември 2020 г. Работата по VRinSight включва партньори от Германия, Австрия, Испания, Финландия, Белгия и Кипър, предоставящи реална стойност за висшето образование и МСП в Европа.