VAM Realities State of the Art Technology Report_EN_LV

VAM Realities State of the Art Technology Report

Apraksts:
Ziņojumā ir aplūkota virtuālās (VR) un papilidnātās realitātes (AR) pamatterminoloģija, jēdzieni un galvenie jautājumi, kā arī sniegta aktuāla informācija par VR un AR trīs dažādās nodaļās: aparatūra, programmatūra un izmantošanas gadījumi. Sniegtā informācija būs noderīga plašam lasītāju lokam, kas interesējas par šīm tehnoloģijām. Parasti tiek pieņemts, ka lasītājam ir vismaz pamata tehniskā izglītība, taču tā nav kritiski svarīga, lai saprastu lielāko daļu nosniegtās informācijas.